НОВИНИ


КАК ВСЪЩНОСТ ИЗГЛЕЖДАТ РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ ПО СВЕТА
16.08.2016

Реалното съотношение на площите между Русия и Африка се вижда върху площта на черния континент.

Ние погрешно смятаме, че Европа е по-голяма от Южна Америка, а Тихи океан с размерите на Атлантическия океан. Защо?
 
Причината е равноъгълната цилиндрична проекция на Меркатор. Тази проекция запазва ъглите между направленията меридианите и паралелите. Меридианите тук са успоредни линии, на еднакво разстояние, а паралелите са линии, разделени от разстояние, равно на разстоянието между меридианите близо до екватора като това разстояние се увеличава значително към полюсите.
 

Деформации в проекцията на Меркатор.

Самите полюси не могат да бъдат представени в проекцията на Меркатор, така че картата обикновено се ограничава до около 80-85 ° северна и южна ширина. Мащабът на тази карта не е постоянен, той увеличава от екватора до полюсите обратнопропорционално на косинуса на географската ширина, но мащабите вертикално и хоризонтално винаги са равни, което е следствие от равноъгълната проекция. Тази картографска проекция води до това, че районите около полюсите са силно изтеглени вертикално.

Видеото показва много от заблудите за съотношенията на площите, в които ни е вкарала проекцията на Меркатор. Някои страни ще се окажат неочаквано големи или по-малки от това, което сме представяли, че са.И все пак, да не забравяме, че проекцията на Меркатор всъщност е създадена за карти за навигация, заради което са жертвани и правилната форма, и размера.
 

Проекцията на Меркатор се наложи, защото е много удобна за нуждите на навигацията, особено в миналото. Причината е, че траекторията на движение на кораба като се поддържа едно и също положение на стрелката на компаса на скалата се представя от права линия върху картата в проекцията на Меркатор.

Проекцията на Гала-Петерс, която може да видите долу, запазва съотношението на площите, но формите са силно деформирани при полюсите.


 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1125297