НОВИНИ


КАК ИЗГЛЕЖДА КАРТАТА НА ФИЗИКАТА
13.12.2016


Всички елементи на физиката и връзката помежду им в анимация от осем минути.
 
Физиката е клон на науката, която изследва общите свойства на материята и енергията и описва силите, равновесието и движението, фазите и фазовите преходи, топлината, светлината, звука, магнетизма и електричеството, всички промени, които не могат да се оишат от други науки.
Общо физиката се занимава с 25 основни области, ясна мярка за обема и сложността на съвременната физика. Физикът Доминик Уолиман (Dominic Walliman) показва един смел и успешен опит да опише всички елементи на физиката и връзката помежду им в анимация от осем минути.
 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1012558