Преведени филми от Александър Николов :

1. Заглавие: Right Sector / Десен сектор (2014)
       Част (епизод): Right Sector