Преведени филми от Анатоли Янков :

1. Заглавие: Symphony of the Soil / Симфонията на пръстта (2012)
       Част (епизод): Symphony of the Soil