Преведени филми от Борис Трайков :

1. Заглавие: Ванга
       Част (епизод): Ванга