Преведени филми от Виктория Янкова :

1. Заглавие: BBC - The Dark Ages: An Age of Light / Тъмните векове: Епоха на просветление (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - The Clash of the Gods