Преведени филми от Деница Минчева :

1. Заглавие: Cosmic Journeys / Космически пътешествия (2009-2013)
       Част (епизод): Episode 06 - How Large Is the Universe?
2. Заглавие: Seven Ages Of Starlight / Седем века звездна светлина (2012)
       Част (епизод): BBC - Seven Ages Of Starlight