Преведени филми от Диана Георгиева :

1. Заглавие: Империя добра / Империята на доброто (2007)
       Част (епизод): Империя добра