Преведени филми от Димитър Узунов :

1. Заглавие: Capitalisme / Капитализъм (2014)
       Част (епизод): Епизод 1 - Адам Смит – основателят на капитализма?
2. Заглавие: Capitalisme / Капитализъм (2014)
       Част (епизод): Епизод 2 - Богатството на народите
3. Заглавие: Capitalisme / Капитализъм (2014)
       Част (епизод): Епизод 5 - Кейнс-Хайек, фалшива битка?
4. Заглавие: Capitalisme / Капитализъм (2014)
       Част (епизод): Епизод 6 - Карл Полани, човешкият фактор