Преведени филми от Елена Митева :

1. Заглавие: Awake: The Life of Yogananda / Пробуждане - Животът на Йогананда (2014)
       Част (епизод): Awake: The Life of Yogananda
2. Заглавие: Yoga Unveiled / Какво е йога (2004)
       Част (епизод): Yoga Unveiled