Преведени филми от Иван Карчев :

1. Заглавие: La educaciоn prohibida / Забраненото образование (2012)
       Част (епизод): La educaciоn prohibida