Преведени филми от Ивелина Иванова :

1. Заглавие: Japan - Memoirs of a Secret Empire
       Част (епизод): Empires: Japan - Memoirs of a Secret Empire - Part 01