Преведени филми от Ирина Атанасова и Галена Цветкова :

1. Заглавие: The Power of Community / Силата на общността (2006)
       Част (епизод): The Power of Community