Преведени филми от Калин Ненов :

1. Заглавие: Brave New World with Stephen Hawking / Смелия нов свят (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Machines
2. Заглавие: Brave New World with Stephen Hawking / Смелия нов свят (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Health
3. Заглавие: Brave New World with Stephen Hawking / Смелия нов свят (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Technology
4. Заглавие: Brave New World with Stephen Hawking / Смелия нов свят (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Environment
5. Заглавие: Brave New World with Stephen Hawking / Смелия нов свят (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Biology