Преведени филми от Камен Томов :

1. Заглавие: Richard Stallman in Bulgaria / Ричард Столман в България (2005)
       Част (епизод): Richard Stallman in Bulgaria
2. Заглавие: Richard Stallman in Bulgaria / Ричард Столман в България (2005)
       Част (епизод): Richard Stallman in Bulgaria - Q&A