Преведени филми от Катерина Падалска :

1. Заглавие: Francescos Venice / Венеция (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Sex
2. Заглавие: The Queen`s Palaces / Дворците на кралицата (2011)
       Част (епизод): Episode 1: Buckingham Palace
3. Заглавие: The Queen`s Palaces / Дворците на кралицата (2011)
       Част (епизод): Episode 2: Windsor Castle