Преведени филми от Леонид Шопов :

1. Заглавие: Пролетариат. В поисках истины / Пролетариатът. В търсене на истината (2016)
       Част (епизод): Пролетариат. В поисках истины