Преведени филми от МЕНА :

1. Заглавие: Exit Through the Gift Shop / Изход през магазина за подаръци (2010)
       Част (епизод): Exit Through the Gift Shop
2. Заглавие: Ванга. Мир видимый и невидимый / Ванга. В света на видимото и невидимото (2011)
       Част (епизод): Ванга. Мир видимый и невидимый