Преведени филми от Мара Арнолд :

1. Заглавие: Gasrausch / Треска за газ (2010)
       Част (епизод): Gasrausch