Преведени филми от Мартин Петров :

1. Заглавие: Coup / Преврат (1999)
       Част (епизод): Coup
2. Заглавие: Greece: The Hidden War / Гърция: Скритата война (1986)
       Част (епизод): Greece: The Hidden War