Преведени филми от Момчил Апостолов :

1. Заглавие: Capitalisme / Капитализъм (2014)
       Част (епизод): Епизод 3 - Рикардо и Малтус, свобода ли казахте?