Преведени филми от Николай Томов :

1. Заглавие: Toxic Somalia: Lautre piraterie / Отровената Сомалия: Другото пиратство (2011)
       Част (епизод): Toxic Somalia