Преведени филми от Пенка Яджиева и Радослава Ласкова :

1. Заглавие: Che Guevara - Hasta La Victoria Siempre
       Част (епизод): Che Guevara - Hasta La Victoria Siempre