Преведени филми от Петър Петров :

1. Заглавие: BBC - Civilization: Is The West History / Идва ли краят на Западната цивилизация (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Competition
2. Заглавие: BBC - Civilization: Is The West History / Идва ли краят на Западната цивилизация (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Science
3. Заглавие: BBC - Civilization: Is The West History / Идва ли краят на Западната цивилизация (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Property
4. Заглавие: BBC - Civilization: Is The West History / Идва ли краят на Западната цивилизация (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Medicine
5. Заглавие: BBC - Civilization: Is The West History / Идва ли краят на Западната цивилизация (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Consumerism
6. Заглавие: BBC - Civilization: Is The West History / Идва ли краят на Западната цивилизация (2011)
       Част (епизод): Episode 06 - Work
7. Заглавие: How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Deep Earth
8. Заглавие: How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Water
9. Заглавие: How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Wind
10. Заглавие: How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Fire
11. Заглавие: How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - Human Planet
12. Заглавие: Michio Kaku: The Universe in a Nutshell (2011)
       Част (епизод): Michio Kaku: The Universe in a Nutshell
13. Заглавие: Overdose - The Next Financial Crisis / Свръхдоза - Следващата финансова криза (2010)
       Част (епизод): Overdose - The Next Financial Crisis
14. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 04 - Risky business