Преведени филми от Р. Манолова, М. Георгиев, С. Цветанова :

1. Заглавие: BBC - Wonders of Life / Чудесата на Живота (2013)
       Част (епизод): Episode 04 - Size Matters