Преведени филми от Стефан Петров :

1. Заглавие: Болгария. Братушки. / Братушки (2016)
       Част (епизод): Болгария. Братушки