Преведени филми от Страшимир Димитров :

1. Заглавие: Краят на бедността? / La fin de la pauvretè? (2008)
       Част (епизод): La fin de la pauvretè?