Преведени филми от Тано :

1. Заглавие: BBC - Ray Mears Goes Walkabout / Рей Миърс тръгва на път (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - The Desert
2. Заглавие: BBC - Ray Mears Goes Walkabout / Рей Миърс тръгва на път (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - The Bushtucker Man
3. Заглавие: BBC - Ray Mears Goes Walkabout / Рей Миърс тръгва на път (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Torres Strait
4. Заглавие: BBC - Ray Mears Goes Walkabout / Рей Миърс тръгва на път (2008)
       Част (епизод): Episode 04 - Rock Art
5. Заглавие: Science Britannica / Наука Британика (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Frankenstein`s Monsters
6. Заглавие: Science Britannica / Наука Британика (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Method and Madness
7. Заглавие: Science Britannica / Наука Британика (2013)
       Част (епизод): Episode 03 - Clear Blue Skies
8. Заглавие: Supernatural - The Unseen Powers of animals / Свръхестествено - невероятните способности на животните
       Част (епизод): Episode 3: Hidden Forces
9. Заглавие: Supernatural - The Unseen Powers of animals / Свръхестествено - невероятните способности на животните
       Част (епизод): Episode 4: Time Warp
10. Заглавие: Supernatural - The Unseen Powers of animals / Свръхестествено - невероятните способности на животните
       Част (епизод): Episode 5: Paranormal
11. Заглавие: Supernatural - The Unseen Powers of animals / Свръхестествено - невероятните способности на животните
       Част (епизод): Episode 6: Close Encounters
12. Заглавие: Supernatural - The Unseen Powers of animals / Свръхестествено - невероятните способности на животните
       Част (епизод): Supernatural Superstars!
13. Заглавие: The Mechanical Universe... and Beyond / Механичната вселена... и отвъд (1985–1986)
       Част (епизод): Episode 01 - Introduction
14. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 08 - Mysteries of the Subconscious
15. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 09 - Will Eternity End?
16. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 10 - Did We Invent God?
17. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Is There a Superior Race?
18. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Is the Universe Alive?
19. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 07 - Can We Eliminate Evil?
20. Заглавие: Why Are Thin People Not Fat
       Част (епизод): BBC Horizon - Why Are Thin People Not Fat
21. Заглавие: От Адама до атома / От Адам до атома (2009)
       Част (епизод): Подростки и родители. Война или мир