Преведени филми от Теодора Батилова и Теодора Гандева :

1. Заглавие: Francescos Venice / Венеция (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Blood