Преведени филми от Тодор Ангелов :

1. Заглавие: Six Degrees Could Change the World (2007)
       Част (епизод): National Geographic: Six Degrees Could Change the World