Преведени филми от ALEX :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 1 / Извънземни в древността - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - The Evidence
2. Заглавие: Ancient Aliens - Season 1 / Извънземни в древността - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - The Mission
3. Заглавие: Ancient Aliens - Season 1 / Извънземни в древността - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Closer Encounters
4. Заглавие: Ancient Aliens - Season 1 / Извънземни в древността - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - The Return
5. Заглавие: Animal battlefield series / Животински бойни полета
       Част (епизод): Част III - Lion battlefied
6. Заглавие: Death Мills / Фабриките на смъртта (1945)
       Част (епизод): Death Mills
7. Заглавие: Memory of the Camps / Спомен за лагерите (1945)
       Част (епизод): Memory of the Camps