Преведени филми от ANDROMEDA :

1. Заглавие: Secrets of the Mind / Тайните на ума
       Част (епизод): PBS Nova - Secrets of the Mind