Преведени филми от APG :

1. Заглавие: Hacking democracy / Да манипулираш демокрацията (2006
       Част (епизод): Hacking Democracy