Преведени филми от Abulafia :

1. Заглавие: Seeds of Freedom (2012)
       Част (епизод): Seeds of Freedom
2. Заглавие: Status anxiety
       Част (епизод): Status Anxiety - Part 01
3. Заглавие: Status anxiety
       Част (епизод): Status Anxiety - Part 02
4. Заглавие: Status anxiety
       Част (епизод): Status Anxiety - Part 03