Преведени филми от Altan :

1. Заглавие: BBC - Science and Islam / Наука и ислям (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - The Language of Science
2. Заглавие: Muhammad - Legacy of a Prophet
       Част (епизод): Muhammad - Legacy of a Prophet