Преведени филми от Aquila :

1. Заглавие: Dragons alive
       Част (епизод): Част I - Ruling reptiles
2. Заглавие: Dragons alive
       Част (епизод): Част II - Smart reptiles
3. Заглавие: Dragons alive
       Част (епизод): Част III - Future reptiles
4. Заглавие: Iguanas - living like dinosaurs
       Част (епизод): Iguanas - Living Like Dinosaurs
5. Заглавие: Life in the Undergrowth / Живот в храсталака
       Част (епизод): Част I - Invasion of the Land
6. Заглавие: Massive nature
       Част (епизод): Episode 02 - The Trap
7. Заглавие: Massive nature
       Част (епизод): Episode 03 - The Crossing
8. Заглавие: Massive nature
       Част (епизод): Episode 04 - The Falls
9. Заглавие: Massive nature
       Част (епизод): Episode 06 - The Exodus