Преведени филми от Bai So :

1. Заглавие: For All Mankind / От името на цялото човечество (1989)
       Част (епизод): For All Mankind