Преведени филми от Blink182 :

1. Заглавие: Are We Alone In The Universe / Сами ли сме във вселената? (1992)
       Част (епизод): Are We Alone In The Universe (1992)
2. Заглавие: Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon? / Tеория на конспирацията: Кацнахме ли на Луната? (2001)
       Част (епизод): Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?
3. Заглавие: Eyewitness: Planets / Наблюдател: Планетите (1997)
       Част (епизод): Eyewitness: Planets
4. Заглавие: Magnetic Storm / Mагнитна буря (2003)
       Част (епизод): Magnetic Storm
5. Заглавие: NASA The 25th Year / НАСА - 25 годишнината (1983)
       Част (епизод): NASA The 25th Year
6. Заглавие: Stephen Hawking - A Brief History of Time / Стивън Хокинг - Кратка история на времето (1991)
       Част (епизод): Stephen Hawking - A Brief History of Time
7. Заглавие: The Unexplained / Необяснимото (1997)
       Част (епизод): Episode 01 - The Vampire Myth
8. Заглавие: The Unexplained / Необяснимото (1997)
       Част (епизод): Episode 02 - Poltergeist