Преведени филми от Bluesky :

1. Заглавие: Around the world in 20 years / 20 години около света (2008)
       Част (епизод): Around the World in 20 Years
2. Заглавие: Around the World in 80 Days with Michael Palin / Около света за 80 дни (1989)
       Част (епизод): Interview
3. Заглавие: Asian Corridor In Heaven / Азиатски коридор към рая (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Asian Corridor In Heaven
4. Заглавие: Asian Corridor In Heaven / Азиатски коридор към рая (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Asian Corridor In Heaven
5. Заглавие: Asian Corridor In Heaven / Азиатски коридор към рая (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - Asian Corridor In Heaven
6. Заглавие: Asian Corridor In Heaven / Азиатски коридор към рая (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - Asian Corridor In Heaven
7. Заглавие: BBC - Power of Art / Силата на изкуството (2006)
       Част (епизод): Episode 01 - Caravaggio
8. Заглавие: BBC - Power of Art / Силата на изкуството (2006)
       Част (епизод): Episode 02 - Bernini
9. Заглавие: BBC - Power of Art / Силата на изкуството (2006)
       Част (епизод): Episode 03 - Rembrandt
10. Заглавие: BBC - Power of Art / Силата на изкуството (2006)
       Част (епизод): Episode 05 - Turner
11. Заглавие: Dianetics - A Visual Guidebook To The Mind / Дианетика - пътеводител към съзнанието
       Част (епизод): Dianetics - A Visual Guidebook To The Mind
12. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 11-12 - Part 01
13. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 11-12 - Part 02
14. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част I
15. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част II
16. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част III
17. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част IV
18. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част V
19. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част VI
20. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част VII
21. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част VIII
22. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част IX
23. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Част X
24. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Интервю
25. Заглавие: Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
       Част (епизод): Изрязани сцени
26. Заглавие: Gasherbrum, The Luminous Mountain / Гашербрум, Сияйната планина (1985)
       Част (епизод): Gasherbrum, The Luminous Mountain
27. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): Extended Scenes
28. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): Extended Scenes
29. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): Extended Scenes
30. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): PreTrip Introduction
31. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): PostTrip Interview
32. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): Extended Scenes
33. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): Extended Scenes
34. Заглавие: Himalaya with Michael Palin / Хималаите с Майкъл Палин
       Част (епизод): Extended Scenes
35. Заглавие: How Art Made The World / Как изкуството създаде света (2005)
       Част (епизод): Episode 01 - More Human Than Human
36. Заглавие: How Art Made The World / Как изкуството създаде света (2005)
       Част (епизод): Episode 02 - The Day Pictures Were Born
37. Заглавие: How Art Made The World / Как изкуството създаде света (2005)
       Част (епизод): Episode 03 - The Art of Persuasion
38. Заглавие: How Art Made The World / Как изкуството създаде света (2005)
       Част (епизод): Episode 04 - Once Upon A Time
39. Заглавие: How Art Made The World / Как изкуството създаде света (2005)
       Част (епизод): Episode 05 - To Death and Back
40. Заглавие: Kilimanjaro - To the Roof of Africa / Килиманджаро - Kъм покрива на Африка (2002)
       Част (епизод): IMAX: Kilimanjaro - To the Roof of Africa
41. Заглавие: Man's Right to Know: The Wilhelm Reich Story / Правото да бъдеш информиран: Историята на Вилхелм Райх (2002)
       Част (епизод): Man's Right to Know: The Wilhelm Reich Story
42. Заглавие: Michael Palin's Hemingway Adventure / По стъпките на Хемингуей с Майкъл Палин (1999)
       Част (епизод): Part I
43. Заглавие: Michael Palin's Hemingway Adventure / По стъпките на Хемингуей с Майкъл Палин (1999)
       Част (епизод): Part II
44. Заглавие: Michael Palin's Hemingway Adventure / По стъпките на Хемингуей с Майкъл Палин (1999)
       Част (епизод): Part III
45. Заглавие: Michael Palin's Hemingway Adventure / По стъпките на Хемингуей с Майкъл Палин (1999)
       Част (епизод): Part IV
46. Заглавие: Rumi - Poet of the Heart / Руми - Поетът на сърцето (1998)
       Част (епизод): Rumi - Poet of the Heart
47. Заглавие: Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
       Част (епизод): Episode 01 - A Line in the Sand
48. Заглавие: Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
       Част (епизод): Episode 02 - Destination Timbuktu
49. Заглавие: Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
       Част (епизод): Episode 03 - Absolute Desert
50. Заглавие: Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
       Част (епизод): Episode 04 - Dire Straits
51. Заглавие: Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
       Част (епизод): Interview
52. Заглавие: Sex: The Secret Gate to Eden / Сексът: Тайната порта към Райската градина (2006)
       Част (епизод): Sex: The Secret Gate to Eden
53. Заглавие: Six Degrees of Separation / Шест степени на разделение
       Част (епизод): Six Degrees of Separation
54. Заглавие: The Blue Buddha - Lost Secrets of Tibetan Medicine / Синият Буда - Изгубените тайни на тибетската медицина (2006)
       Част (епизод): The Blue Buddha - Lost Secrets of Tibetan Medicine
55. Заглавие: The Saltmen of Tibet / Събирачите на сол в Тибет (1997)
       Част (епизод): The Saltmen of Tibet
56. Заглавие: The Story of God / Историята на Бог (2005)
       Част (епизод): The Story of God - Part 01
57. Заглавие: The Story of God / Историята на Бог (2005)
       Част (епизод): The Story of God - Part 02
58. Заглавие: The World According To Monsanto / Светът според Монсанто (2008)
       Част (епизод): The World According To Monsanto
59. Заглавие: Victoria Falls / Водопадът Виктория (2009)
       Част (епизод): PBS Nature - Victoria Falls
60. Заглавие: Wheel of Time / Колелото на времето (2003)
       Част (епизод): Wheel of Time