Преведени филми от BuHnpoma :

1. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 01 - To Fly or Not to Fly
2. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 02 - Mastery of Flight
3. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 03 - Insatiable Appetite
4. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 04 - Meat Eaters
5. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 05 - Fishing for a Living
6. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 06 - Signals and Songs
7. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 07 - Finding Partners
8. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 08 - Demands of the Egg
9. Заглавие: The Life of Birds / Животът на птиците (1998)
       Част (епизод): Episode 09 - Problems of Parenthood