Преведени филми от Burbulithra :

1. Заглавие: Bali: Masterpiece of The Gods / Бали: Шедьовърът на боговете
       Част (епизод): Bali: Masterpiece of The Gods
2. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 01 - In the Womb
3. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 02 - Glands and Hormones
4. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 03 - Muscle and Bone
5. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 04 - Breath of Life
6. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 05 - Skin
7. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 06 - The Food Machine
8. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 07 - Taste and Smell
9. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 08 - Visual Reality
10. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 09 - Defend and Repair
11. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 10 - Sex
12. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 11 - The Human Pump
13. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 12 - Now Hear This
14. Заглавие: Body atlas
       Част (епизод): Episode 13 - The Brain
15. Заглавие: Chariots of the Gods / Спомени от бъдещето: Колесниците на боговете (1970)
       Част (епизод): Chariots of the Gods
16. Заглавие: Inside The Living Body
       Част (епизод): Inside The Living Body
17. Заглавие: Mystery of the Crystal Skulls / Загадката на кристалните черепи (2008)
       Част (епизод): Mystery of the Crystal Skulls
18. Заглавие: Strange Legends / Тайнствени легенди (1987)
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Strange Legends - Part 01
19. Заглавие: Strange Legends / Тайнствени легенди (1987)
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Strange Legends - Part 02
20. Заглавие: Strange Legends / Тайнствени легенди (1987)
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Strange Legends - Part 03
21. Заглавие: Strange Legends / Тайнствени легенди (1987)
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Strange Legends - Part 04
22. Заглавие: The Miracle of Bali
       Част (епизод): Episode 01 - The Midday Sun
23. Заглавие: The Miracle of Bali
       Част (епизод): Episode 02 - Night
24. Заглавие: The Miracle of Bali
       Част (епизод): Episode 03 - Recital of Music