Преведени филми от Buyer1 :

1. Заглавие: Banned from The Bible / Забранени от библията
       Част (епизод): Banned from The Bible
2. Заглавие: FBI
       Част (епизод): Best Kept Secrets - FBI
3. Заглавие: Galileo's Battle for the Heavens / Битката на Галилей за небесата (2002)
       Част (епизод): Galileo's Battle for the Heavens
4. Заглавие: Galileo's dialogue
       Част (епизод): Galileo's dialogue
5. Заглавие: Hunt For The Death Star / В търсене на умиращата звезда (2001)
       Част (епизод): Hunt For The Death Star
6. Заглавие: Mysterious Forces Beyond 1 / Тайнствени сили oтвъд видимото 1 (1994)
       Част (епизод): Episode 01 - Miracles
7. Заглавие: Mysterious Forces Beyond 1 / Тайнствени сили oтвъд видимото 1 (1994)
       Част (епизод): Episode 02 - Angels
8. Заглавие: Mysterious Forces Beyond 1 / Тайнствени сили oтвъд видимото 1 (1994)
       Част (епизод): Episode 03 - Dreams
9. Заглавие: The Bible Mysteries
       Част (епизод): Episode 02 - The Real Mary Magdalene
10. Заглавие: The Bible Mysteries
       Част (епизод): Episode 04 - Peter the Rock
11. Заглавие: The Bible Mysteries
       Част (епизод): Episode 07 - Herod and the Bethlehem Massacre
12. Заглавие: The Bible Mysteries
       Част (епизод): Episode 09 - Revelation: The End of the World?