Преведени филми от CadeFoster :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 06 - The Mystery of Puma Punku