Преведени филми от Christo :

1. Заглавие: Vangelis - Musiques au coeur / Вангелис - музика в сърцето (1993)
       Част (епизод): Vangelis - Musiques au coeur