Преведени филми от Cineaste :

1. Заглавие: George Stevens: D-Day to Berlin / Джордж Стивънс: От Деня "D" до Берлин (1994)
       Част (епизод): George Stevens: D-Day to Berlin