Преведени филми от Critical :

1. Заглавие: Space Pioneer (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Titan
2. Заглавие: Space Pioneer (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - Venus
3. Заглавие: Space Pioneer (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Mars
4. Заглавие: Space Pioneer (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Callisto
5. Заглавие: Space Pioneer (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - Mercury
6. Заглавие: Space Pioneer (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - Exoplanets