Преведени филми от Dardanelka :

1. Заглавие: Madagascar - L'ile aux esprits I / Мадагаскар - островът на духовете
       Част (епизод): Madagascar - L'ile aux esprits
2. Заглавие: Solutions locales pour un dеsordre global / Локални решения за глобално безредие (2010)
       Част (епизод): Part I
3. Заглавие: Voyage au Tibet interdit / Пътуване в забранения Тибет (2004)
       Част (епизод): Voyage au Tibet interdit