Преведени филми от Dikembe :

1. Заглавие: Bigger Stronger Faster (2008)
       Част (епизод): Bigger Stronger Faster