Преведени филми от Efix и vortex :

1. Заглавие: Fantastic World Of M.C. Escher / Фантастичният свят на М.К. Ешер (1980)
       Част (епизод): Fantastic World Of M.C. Escher