Преведени филми от Eternities :

1. Заглавие: 400 Years of the Telescope / 400 години от създаването на телескопа (2009)
       Част (епизод): 400 Years of the Telescope
2. Заглавие: Ancient inventions - Sex and love / Изобретенията на древните: Секс и любов (1998)
       Част (епизод): Ancient inventions - Sex and love
3. Заглавие: Atom / Атом (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - The Clash Of The Titans
4. Заглавие: Atom / Атом (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - The Key To The Cosmos
5. Заглавие: Atom / Атом (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - The Illusion Of Reality
6. Заглавие: Comet's Tale / Кометите разказват (2007)
       Част (епизод): BBC Comet's Tale
7. Заглавие: Intrigue in Istanbul / Интригите на Истанбул (1997)
       Част (епизод): Intrigue in Istanbul - A planet explorer special
8. Заглавие: Mysteries of Easter Island / Тайните на Великденския остров (2002)
       Част (епизод): Mysteries of Easter Island
9. Заглавие: Nazis: The Occult Conspiracy / Нацистите: Окултната конспирация (1998)
       Част (епизод): Nazis: The Occult Conspiracy - Part 01
10. Заглавие: Nazis: The Occult Conspiracy / Нацистите: Окултната конспирация (1998)
       Част (епизод): Nazis: The Occult Conspiracy - Part 02
11. Заглавие: The Secret Life of Caves / Тайният живот на пещерите (2003)
       Част (епизод): The Secret Life of Caves